Finska berättelser från Bergslagen

Inslaget av finsktalande befolkning i Bergslagen har en lång och bred tradition som bidragit kulturellt till regionens särart.

I Bergslagen har det funnits en finskspråkig befolkning sedan senare delen av 1500-talet. Den första vågen av finsk invandring var en följd av statens politik för att utveckla gruvnäring och metallframställning i Bergslagen. Förutom sin metallurgiska kompetens tog denna grupp med sig sin egen kultur, som med tiden kommit att påverka kulturlandskapet i Bergslagen.

Under andra världskriget skickades många barn till Sverige för att undkomma krigsårens nöd. Några av dessa kom till fosterhem i Bergslagen och några blev kvar. Under 1900-talets högkonjunktur lockades många människor från Finland till Sverige där arbetskraftsbristen var stor. Många av dessa kom till Bergslagens järnverk och verkstadsindustrier.

Finska berättelser från Bergslagen

I november 2018 trycktes antologin ”Finska berättelser från Bergslagen”. Antologin riktar sig i första hand till alla ättlingar till dessa finska invandrare som idag blivit en nationell minoritet vars rätt skyddas i lagen sedan 2010, och som Lindesberg åtagit sig att särskilt skydda sedan 2012. (SFS 2009:724)

I andra hand är den till för svenskar, ett bidrag till mer nyanserad bild av finnar som blivit en sverigefinsk del av Sverige. Boken på 150 sidor rymmer personliga berättelser och minnen om hur det var att komma till Lindesbergs kommun, livet här och tankar om framtiden.

Tanken är att ge en kulturhistorik inblick, ett tidsfönster in i sverigefinnarnas vardagsliv samt stimulera till att fler dokumenterar sina upplevelser.

Antologin har fått bra uppmärksamhet i både lokala och nationella media, SVT:s finska nyheter Uutiset, SR:s Sisu-radio, tidningen Ruotsinsuomalainen, minoritet.se, Nerikes Allehanda.

Hämta boken på kommunhuset

Boken finns att hämta gratis i receptionen på Lindesbergs kommunhus och finns även på biblioteken och hos den finska prästen i Lindesberg.

Senast uppdaterad