Finskt förvaltningsområde

Människor som badar från bastuflotte som ligger i Lindessjön.

Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter.

Rättigheterna regleras i Nationella minoritetslagen (SFS 2009:724). I Lindesbergs kommun har du rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har du även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 10% invånare med finsk bakgrund.

Sidor på finska - Suomeksi

Minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minoritetslagen hos sprakochfolkminnen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samråd

I kommunen hålls samråd med kommunens finsktalande befolkning för att förbättra kommunens finska service. Samrådsformen är öppen för alla med finsk bakgrund och kallelse skickas ut via annons och på sidan lindesberg.se/suomeksi.

Statsbidrag​

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Lindesbergs kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med vad lagen ålägger oss.

Samordnare för finskt förvaltningsområde

Anna Lundström

anna.lundstrom@lindesberg.se

0581-810 30

Senast uppdaterad