Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

I januari 2010 trädde Minoritetslagen i kraft, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen gäller i alla kommuner och i regionala och statliga myndigheter och garanterar Sveriges nationella minoriteter ett grundskydd samt särskilda rättigheter för den som bor i ett förvaltningsområde för samiska, meänkieli eller finska.

Minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minoritetslagen hos sprakochfolkminnen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskydd

Grundskyddet innebär bland annat att förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter, skydda och främja minoritetskulturen och språken samt ge de nationella minoriteterna möjlighet att påverka i frågor som berör dem och samråda med dem.

Särskilda rättigheter

Minoriteteslagens särskilda rättigheter gäller förvaltningsområden för samiska, meänkieli och finska. Rättigheterna innebär bland annat att man har rätt att använda finska vid myndighetskontakter samt rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. Man har även rätt att få beslut och motiveringar översatta till finska.

Senast uppdaterad