Kom och jobba som förskollärare!

Söker du ett meningsfullt arbete och brinner för att se barn utvecklas och lära sig nya saker? Vi erbjuder dig ett av Sveriges viktigaste jobb där du gör skillnad för barn, varje dag!

Vi söker fler förskollärare till vår kommun som kan fortsätta arbeta aktivt med vårt pedagogiska uppdrag. Våra förskolor har alla sin unika charm men också olika förutsättningar samt utmaningar att jobba med. Allt ifrån den mindre förskolan i byn, till förskolan som präglas av mångkultur. Det som är gemensamt för alla är att vi arbetar med att erbjuda en likvärdig förskola för alla barn i kommunen. Det gör vi med genom att arbeta tillsammans!

För att ständigt utveckla vår verksamhet har vi regelbundna pedagogiska träffar och en gedigen långsiktig fortbildningsplan inom områdena språk, kvalitetsarbete, IKT, ICDP, matematik, estetik, kris samt hot och våld och nyanländas lärande.

Inom ramen för din tjänst har du egen och gemensam planeringstid i ditt arbetslag som omfattar 6 tim/v, där ingår även en motionstimme. Du har också tillgång till kommunens hälsofrämjande arbete och flera olika hälsoinriktade aktiviteter.

Vi erbjuder alla nyanställda ICDP utbildning och även stöd från mentor. Vi har god tillgång till specialpedagog med inriktning mot förskolan. Förskolorna har även sina egna hälsoteam.

I filmen nedan berättar berättar Sandra och Glenn mer om hur det är att jobba hos oss som förskollärare. Sök själv eller tipsa någon du känner!

Senast uppdaterad