Nu ställer vi ut förslaget till ny översiktsplan

Nyfiken på hur Lindesbergs kommun kan komma att utvecklas i framtiden? Kolla gärna in förslaget till ny översiktsplan!

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag till översiktsplan för Lindesbergs kommun. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 16 april – 21 juni 2018.

Översiktsplanen ska bidra till god miljö och en hållbar utveckling och tala om hur man vill att stad och land ska utvecklas i framtiden.

Planen har nu kommit fram till utställningsskedet och ställs ut på b la biblioteken, på kommunhuset och på samhällsbyggnadsförvaltningen i Lindesberg under perioden 19 november 2018 – 25 januari 2019. Handlingarna finns även att ladda ner från kommunens webb.

Relaterad information

Senast uppdaterad