Yrkesutbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar!

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Lindesbergs kommun samarbetar med länets övriga kommuner runt Yrkesvux. Boende i dessa kommuner kan fritt söka våra utbildningar utan prövning av interkommunal ersättning.

Satsningen är i första hand riktad till personer med kort tidigare utbildning eller som har haft svårt att få jobb.

Yrkesvux är alltså en yrkesutbildning på komvux. Du läser en utbildning för ett specifikt yrke. Med utbildning menas flera sammansatta enskilda kurser som skapar en sammanhållen utbildning.

Kanske hittar du någon utbildning som passar just dig?

Senast uppdaterad