Nominera till våra stipendier!

Grattis säger vi till 2018 års mottagare av föreningsledarstipendiet och kulturstipendiet. Fr.v. Petra Holm, Linde ridskola, Norslund samt Lena Ehnvik, operasolist känd från b la Opera på Skäret.

Nu är det dags att söka eller nominera mottagare av kommunens Byggnadspris, Kulturstipendium och Föreningsledarstipendium.

Årets Byggnadspris
Utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön.

Prissumma: 10 000 kr

Årets Kulturstipendium
Utdelas till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området.
Prissumma: 10 000 kr

Årets Föreningsledarstipendium
Utdelas till personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang.

Prissumma: 10 000 kr

Så här söker/nominerar du

Vem som helst kan söka stipendierna eller nominera kandidater.

Skicka ansökan eller förslag med motivering via mejl till kulturkontoret@lindesberg.se eller vanlig post till Kulturkontoret, Smedjegatan 1, 711 30 Lindesberg senast 3 mars.

För mer information kontakta: Sara Sporre, 0581-81145

Relaterad information

Senast uppdaterad