Vi söker kontinuerligt nya familjer som vill ta uppdrag som jour- eller familjehem.

Familjehem är i dag den vanligaste vårdformen för barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar.

Orsaken kan ligga i hemförhållanden och/eller i barnets/ungdomens eget beteende.

TIll skillnad mot ett familjem tar ett jourhem emot barn/ unga i sitt hem för tidsbegränsad placering, samtidigt som barnets/den unges behov utreds. Placeringen kan behöva ske i en akut situation, men sker även planerat.

Vi söker trygga, stabila och kompetenta vuxna med egna barn, helst lite äldre eller redan utflugna. Ni har med fördel gott om plats och har ofta ett par extra rum i ert hem. Det är såklart också en fördel om ni har tidigare erfarenhet av uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj.

Ni ska vara lyhörda för barns behov, ha god förmåga att samarbeta med både det placerade barnets föräldrar och kommunens socialtjänst. Innan ett barn eller en ungdom flyttar in, genomför vi en familjehemsutredning tillsammans med er, som är till för att titta på lämplighet och resurser för att eventuellt bli ett familje - eller jourhem.

I uppdraget som jourhem erbjuds ni råd, stöd och regelbunden individuell handledning. Jourhemmet erhåller även fast ekonomisk ersättning som utgår enligt rekommendation från Sveriges kommuners och landsting (SKL).

Relaterad information

Senast uppdaterad