Hjälp! Mitt barn vill inte gå till skolan...

Allt fler och yngre elever är hemma från skolan trots att närvaro i skolan har ett tydligt samband med både skolresultat och psykisk hälsa.

Skolvägran är ofta relaterad till oro, ångest och depression. I Sverige används ibland begreppet hemmasittare för denna grupp elever. Skolvägrare eller hemmasittare är oftast frånvarande för att de inte kan gå till skolan. Det handlar sällan om bristande motivation utan snarare om ohälsa visar den internationella forskningen på området.

Men hur gör man då som förälder för att stötta barnet att gå i skolan? Och hur kan vi tillsammans hjälpas åt i samhället för att stärka elevers närvaro i skolan?

Malin Gren Landell är psykolog och författare och föreläser om just skolfrånvaro. Hon har bland annat varit regeringens utredare och exepert i Skolinspektionens granskning av skolfrånvaro i den svenska skolan.

Eftersom de bakomliggande orsakerna varierar, är det svårt att skapa generella metoder för att förebygga hemmasittande, förklarar Malin Gren Landell.

– Men man kan börja med att fokusera på sådant som faktiskt är bra för alla elever. Att ha en bra skolmiljö, jobba mot mobbning och arbeta för att upptäcka inlärningsproblem samt psykisk ohälsa, säger hon.

Den 13 februari kl.18 föreläser Malin om ämnet i församlingshemmet i Lindesberg. Föreläsningen är kostnadsfri och det serveras fika till självkostnadspris.

Föreläsningen är den första av fyra föreläsningar på olika ämnen inom ramen för projektet "Föräldrar emellan".

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad