Vi söker en förskolechef

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som ledare i en organisation som har lärande och utveckling som nyckelbegrepp och där fokus ligger på ökad måluppfyllelse.

Så här beskriver en av våra förskolechefer uppdraget och rollen:
"I Lindesbergs kommun jobbar vi nära varandra i team där du inte behöver känna dig ensam i din ledarroll. Vi jobbar med likvärdighet för att höja kvalitén inom förskolan tillsammans med en personalgrupp som präglas av yrkesstolthet, professionalism och skicklighet".

Du kommer ha din placering i centrala Lindesberg och ha ansvar för förskolorna Tallbacken och Stöttestenen.

I uppdraget som Förskolechef ansvarar du för att verksamheten utvecklas och bedrivs enligt gällande läroplan, lagar och förordningar samt kommunala beslut. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal samt förskolornas barnhälsoteam. Du ingår i ledningsgruppen för förskolorna i kommunen och har regelbundna träffar med förskolechefer och rektorer. Du kommer även ha tillgång till stödfunktioner så som specialpedagog, barnomsorgsadministratör, personal och ekonomi.

Det är en stor fördel om du har gått rektorsutbildningen men annars ser vi gärna att du är redo att starta den inom två år.

Relaterad information

Senast uppdaterad