Nu införs mobilfri skoltid i Lindesbergs kommuns grundskolor

Linda Svahn (S), ordförande för barn och utbildningsnämnden och Nils Detlofsson (L)

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att alla kommunala grundskolor ska ha mobilfri skoltid från och med höstterminen 2019.

Beslutet togs vid måndagens sammanträde (11 mars). Förslaget kommer från Liberalerna och innebär rent praktiskt att eleverna lämnar in sin mobil vid skoldagens början och återfår den vid skoldagens slut.

- Elever som behöver digitala hjälpmedel i undervisningen ska kunna ha det. Rektorerna bestämmer om digitalt stöd och om någon elev har behov av att ha mobiltelefon under skoldagen. Rektorerna bestämmer även hur skolan ska förvara mobiltelefonerna under skoldagen, berättar Linda Svahn, ordförande för barn och utbildningsnämnden.

Nämnden ger också ett uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag på hur föräldrar ska kunna nå sina barn under skoldagen. Vid de skolor som redan infört mobilfri skoltid, finns goda erfarenheter av att eleverna har lättare att koncentrera sig på skolarbetet när distraktionen försvinner.

Ytterligare en anledning till införande av mobilfri skoltid, är att minska möjligheten att använda telefonen för att kränka andra elever. Vid nämndens möte togs även ett beslutet att alla kommunens grundskolor ska erbjuda eleverna minst 20 minuter pulshöjande aktivitet per dag.

- Beslutet är ett led i att fler elever ska få godkända resultat i grundskolan. Det finns aktuell forskning som tyder på att barn som är fysiskt aktiva under skoldagen, får bättre resultat i skolarbetet. Dessutom är det viktigt att röra på sig ur ett folkhälsoperspektiv, menar Linda Svahn.

Mer information:
Linda Svahn 0581-810 28

Senast uppdaterad