”Jag kan inte ditt språk – men jag är intresserad”

I mitten på mars arrangerades en studiedag för alla pedagoger på kommunens förskolor. I fokus stod ”Språket och nyanländas lärande”.

Studiedagen arrangerades som en del av den riktade tvååriga satsning som Skolverket erbjuder kommuner som tagit emot många nyanlända.

-Tidigare har vi haft olika proffsföreläsare, men den här gången arrangerade vi en gemensam föreläsning med två av våra egna medarbetare. Sedan kunde alla välja mellan åtta workshops med olika innehåll utifrån barns språkutveckling, berättar Elionor Pettersson, förskolechef.

I olika workshops delade kommunens pedagoger med sig av sina egna erfarenheter och specialkunskaper.

Anki Ohlén, förskollärare, höll i workshopen med rubriken ”Konkreta tips och idéer om hur man ökar barns nyfikenhet för språket”.
- Barn är nyfikna av naturen. Men innan du kan lära dig något, behöver du först känna dig trygg. En del barn lär sig lättare med sång eller ramsor. Att använda konkret material, bilder eller saker till sångerna gör det också lättare att komma ihåg orden, menar Anki.

Storlek, begrepp, händelseförlopp, matematik och rumslig uppfattning. Det är många nyanser i språket som vi som pratar språket inte tänker på.
- Så är det. Därför är det så viktigt att göra det till något mer än bara ord. Känslan behöver också finnas med. Här är sagan ett bra redskap, menar Anki och visar att den gamla hederliga flanellografen kommit till heder igen.

-Här konkretiseras sagan på ett bra sätt och barnet kan själv leka och berätta sagan om och om igen.

Det finns också en hel del digitala hjälpmedel i form av appar som gynnar både språkutveckling och läsfärdighet.
-Ja utvecklingen har gått snabbt på det här området. Vi försöker hänga med och tipsar ofta varandra. Men till syvende och sist är det vi som personer som bygger relation och får en dialog med barnet kring språket. Därför är det så viktigt att vi bemödar om oss ett rikt språk. Ett språk som väcker känslan och en nyfikenhet på att lära sig mer.

Projektet omfattar även grundskolan och gymnasiet. Inom ramen för projektet har kommunen även utbildat alla chefer inom barn och utbildning. Man har även tagit fram riktlinjer för mottagandet av barn och elever med migrationsbakgrund. Förskolan har för närvarande även två förskollärare som vidareutbildar sig för att kunna handleda kollegor angående språk- och kunskapsstimulerande arbetssätt.

Anki Ohlén, förskollärare, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring språkinlärning för barn med ett annat modersmål än svenska.

Senast uppdaterad