Verksamhetschefer till grundskolan

Vill du jobba med fokus på skolutveckling och ökad måluppfyllelse? Nu söker vi verksamhetschef och biträdande verksamhetschef till grundskolan.

I Lindesbergs kommun har vi mer än 2 500 elever från förskoleklass till åk 9. Det finns 11 grundskolor i kommunen som är geografiskt utspridda på flera orter, allt ifrån de större skolorna i centrala Lindesberg till de mindre skolorna på landsbygden. Inom grundskolan finns nio rektorer och åtta biträdande rektorer. Elevhälsan är centralt organiserad. Grundskolan i Lindesbergs kommun har ett gemensamt övergripande mål – ökad måluppfyllelse. Nu söker vi dig som med detta fokus vill arbeta med skolutveckling utifrån ett helhetsperspektiv.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef arbetar du utifrån de politiska målen och leder, följer upp och utvecklar grundskoleverksamheten. Du arbetar visionärt och strategiskt för att systematiskt öka kvaliteten i verksamheten. Ökad måluppfyllelse är det centrala i uppdraget. Du leder verksamheten tillsammans med grundskolans rektorsgrupp, du samarbetar också med övriga verksamhetschefer och andra kollegor i förvaltningens ledningsgrupp. Även samverkan med andra förvaltningar och aktörer ingår. Du företräder förvaltningen inom vissa övergripande områden. Du kommer ha ansvar för både verksamhet, personal och ekonomi. Samverkan med fackliga organisationer är en viktig del för att lyckas i ditt uppdrag.

Till ditt stöd har du en ny tjänst som biträdande verksamhetschef. Vi har medvetet valt att inte styra fördelningen er emellan inledningsvis. För oss är det viktigt att dessa personer fungerar bra tillsammans utifrån era kompetenser och styrkor. Uppdraget och fördelningen mellan er kommer tydliggöras innan tillsättning.

Senast uppdaterad