Godkänt resultat på årets servicemätning

En ökning på det totala NKI -värdet från 66 till 70. Det är resultatet för Lindesbergs kommun i årets servicemätning ”Insikt 2018”. Bakom undersökning står SKL: Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Stockholm Business Alliance.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning riktade gentemot företag. Sex myndighetsområden mäts: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

De företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under 2018, har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor rörande nämnda områden. Tillsammans med ytterligare tre så kallade NKI frågor (nöjd-kund-index), har de även fått ge en helhetsbedömning av kommunens service. För att få delta i undersökningen krävs minst tolv inkomna svar per myndighetsområde.

– Det är glädjande att vi ökat svarsfrekvensen med nästan 30 svar - totalt 99 inkomna svar mot förra årets 70. Ser man till NKI- värdet specifikt i år, visar det ett högre värde än 2017 års värden inom brand, miljö, hälsa och livsmedel, men ett något lägre inom bygglov där det minskat från 57 till 51. Inom upplevelse av bemötande och kompetens har vi också ett index över 70, vilket gör att vi hamnar på gröna staplar i årets mätning, berättar Wilhelm Magnusson, näringslivschef.

Undersökningen genomförs löpande under året, mot förut vartannat år. Principen är att föregående års resultat redovisas året efter. Årets resultat är således en redovisning av 2018 års undersökning. Mer information om undersökningen, hur den genomförs samt alla resultat finns på SKL:s webbportal https://insikt.origogroup.com/ Länk till annan webbplats.En sammanställning finns också publicerad på www.businessregionorebro.se Länk till annan webbplats.

Mer information
Näringslivschef Wilhelm Magnusson på tfn: 076-725 77 06
Martin Lindström, förvaltningschef Samhällsbyggnad Bergslagen
på tfn: 079-060 47 03

Relaterad information

Senast uppdaterad