Skräddarsydd utbildning stärker lokala företag

Industritekniska programmet på Lindeskolan/Masugnen har nyligen blivit certifierat som Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att utbildningen ska matcha näringslivets behov.

-De stora vinnarna är eleverna som går en utbildning vars innehåll är skräddarsydd utifrån de lokala näringslivets behov. Något som ger mycket goda förutsättningar att få ett jobb efter avslutad utbildning, säger Kristian Måsén, processledare för Teknikcollege i Örebro län.

Sedan några år tillbaka har det industritekniska programmet på Lindeskolan varit nedlagt. Men med bakgrund av att svårigheterna att rekrytera personal med rätt kompetens är ett gemensamt bekymmer för de lokala teknik-och industriföretagen i Lindesbergs kommun, togs initiativ till att försöka starta utbildningen på nytt.

-Industriföretagen i Lindesberg är i stort behov av ny kompetens och därför har det varit viktigt att vi åter får igång industritekniska programmet, säger Jens Gustavsson, VD MaxiDoor.

Resultatet av det gemensamma arbetet mellan kommunen, politiker och det lokala näringslivet är att 12 elever startade utbildningen hösten 2018. Innehållet i utbildningen är skräddarsytt utifrån det lokala näringslivets behov. Eleverna läser yrkeskurserna på Masugnen och de teoretiska ämnena på Lindeskolan.

-Det är jätteroligt att vi kommunpolitiker kan möta upp behoven från vårt lokala näringsliv och förse ungdomarna med utbildning som leder direkt till jobb på hemmaplan säger Linda Svahn, ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun.

Certifieringen firas den 17 april klockan 15.00 i Masugnens lokaler tillsammans med politiker, lokalt näringsliv, elever, lärare och rektorer.

Relaterad information

Senast uppdaterad