Familjesamverkansteamet – lotsar i vardagen för familjer

En lots är ett annat namn för vägvisare. Inom sjöfarten används lotsen specifikt för att hjälpa fartyg igenom svåra passager i farleden. Från och med hösten erbjuds familjer i norra delen av länet, samma tjänst.

Framförallt gäller det familjer som har ett omfattade stödbehov. Ofta har familjerna flera vårdkontakter förutom kontakten med skola, socialtjänst och andra myndigheter. Mycket tid och energi går till att få ihop vardagen.
- Syftet med Familjesamverkansteamet är att lotsa familjer i deras kontakter med olika instanser, men också fungera som ett samverkansstöd för de verksamheter de kommer i kontakt med, berättar Christian Kokvik, en av initiativtagarna och chef för elevhälsan i Lindesbergs kommun.

Teamet ska helt enkelt fungera som ett kitt mellan samhällets olika instanser, lotsa och navigera i myndigheternas olika system med huvudsyfte att hjälpa familjerna på bästa sätt. Den huvudsakliga uppgiften är att leda samverkansmöten med familjen och barnet i fokus, men även konsultationsuppdrag och utbildning ingår i uppdraget.
- Till exempel kan teamet handleda berörda verksamheter i att bli bättre på att samarbeta med varandra med familjen i centrum, säger Christian.

Arbetet har ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Framförallt med inriktning på psykisk hälsa.
- En individ befinner sig alltid i ett sammanhang. Därför är det av stor betydelse att fokusera hälsa och välbefinnande utifrån ett familjeperspektiv. Teamet ska vara bra på att se barnet och familjens situation och ha god förmåga att stötta familjen i förändringsarbetet de står i, säger Christian Kokvik.

Familjesamverkansteamet består av en psykolog, en sjuksköterska, en socionom och en teamledare på femtio procent.

Rekrytering pågår

Mer information om tjänsterna: Christian Kokvik, chef elevhälsan telefonnummer: 0581-810 38 eller christian.kokvik@lindesberg.se

Bakom satsningen på ett Familjesamverkansteamet står Lindesbergs kommun, Nora kommun, Hällefors kommun och Ljusnarsbergs kommun i samarbete med Region Örebro län. Det är ett projekt inom ramen för psykisk hälsa satsningen som drivs av Region Örebro län och samverkande kommuner. Psykisk hälsa satsningen finansieras av statliga medel och står på tre ben: projekt med pulshöjande aktivitet i skolorna, Föräldraskapsstöd ABC – utbildning för föräldrar, samt nu även Familjesamverkansteamet. Projektet beräknas pågå till och med 2021.

Senast uppdaterad