Nu lanserar vi vår e-tjänsteportal!

Från och med den 3 juni hittar du kommunens e-tjänster och blanketter på vår nya e-tjänsteportal. Du når den via etjanst.lindesberg.se

Med införandet av en e-tjänsteportal, där vi samlar kommunens e-tjänster och blanketter, blir det lättare för dig som medborgare att följa dina ärenden på ett enklare sätt. På "Mina sidor" får du en överblick av dina ärenden, vad du skickat in och om de beviljats.

För att utföra dina ärenden med hjälp av e-tjänst, behöver du ha tillgång till ett Mobilt Bank ID. Du beställer Mobilt BankID via din Internetbank. I samband med din beställning behöver du också installera BankID säkerhetsapp om du inte redan har den installerad.

Vad är Mobilt BankID?
BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Vad är en e-tjänst?
Med e-tjänst avses en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt, ibland även som en mobilapplikation (app).
En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och kräva inloggning.

Relaterade e-tjänster

Senast uppdaterad