Hög tid att bekämpa jättelokan

Det är nu hög tid att bekämpa jättelokan innan den fröar av sig eftersom den har en väldig spridningsförmåga.

Jättelokan är storväxt och kan bilda mycket stora och täta bestånd. Dess växtsaft kan i kombination med solljus, även orsaka svåra blåsor på huden.

Jättelokan påverkar den biologiska mångfalden negativt (den klassas som en så kallad invasiv art) då den snabbt breder ut sig och kväver övrig vegetation. Framförallt örter påverkas negativt då upp till 80 procent av solljuset absorberas av jättelokorna. Dess förmåga att kväva annan vegetation kan också påverka jorderosionen utmed vattendrag, vilket i sin tur kan leda till ändrade flöden och ökad sedimentation nedströms i vattendrag.

Jättelokan utgör även en hälsorisk då växtsaften hos arten i kombination med solljus skapar skador i form av blåsor och sår på huden.

Hur och var lever den?

Jättelokan blommar juli till augusti och förökar sig genom fröspridning och kan självpollinera, vilket innebär att arten kan grunda nya populationer utifrån en enda planta. För att fröna ska gro behövs en cirka två månader lång period med temperaturer kring två till fyra grader.

Om du ser jätteloka någonstans i Hällefors, Ljusnarsbergs, Nora eller Lindesbergs kommun bör du rapportera detta till Samhällsbyggnad Bergslagen på tfn 0587- 55 00 40 eller till servicecenter@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad