Vi söker ett kvalificerat kontrakterat jourhem

Vi söker er som är två trygga vuxna med en stabil familjesituation, minst en av er har tidigare erfarenhet av barns behov och utveckling.

Ni kan till exempel ha arbetat som socionom, socialpedagog, förskollärare, behandlingsassistent eller ha annan likvärdig utbildning eller erfarenhet.

Som jourhem behöver ni kunna ta emot två barn i åldrarna noll till tjugo år under allt från ett dygn till några månader. Vi vill att minst en vuxen är hemma på heltid och ser gärna att eventuella barn i familjen har passerat småbarnsåldern. Ni bor inom högst tio mils radie från Lindesberg och båda har körkort.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom öppenhet för människors olikheter och bakgrund. Uppdraget kräver stor flexibilitet när det gäller att ta emot barn i alla åldrar i en akut situation samt ett nära samarbete med socialtjänsten.

Det är ett plus om ni har tidigare erfarenhet av familjehemsvård eller av att arbeta med missbruk, psykisk ohälsa eller barn med trauma.

Arvode

Vi erbjuder fast arvode utifrån tidigare erfarenhet och yrkeskompetens. Fast omkostnadsersättning plus dygnsersättning vid varje placering tillkommer.

Handledning och utbildning

Vi erbjuder grupphandledning med extern handledare en gång i månaden. Enskild löpande handledning och stöd i uppdraget kommer att ges av våra familjehemssekreterare. Vid behov kommer vidareutbildning att erbjudas för att kunna möta barnens behov på bästa sätt.

Är ni intresserade eller har frågor?

Välkomna att ta kontakt med våra familjehemssekreterare.

Karin Viktorsson, 0581-812 16

Monika Frödin, 0581-816 69

Senast uppdaterad