Elevers inflytande - demokratidag 23 oktober

För fjärde året i rad har kommunen bjudit in elever mellan 13-25 år till en demokratidag på Lindesberg Arena, i år var temat trygghet.

I onsdags den 23 oktober arrangerades demokratidagen för ungdomar som studerar i kommunen. På plats fanns förtroendevalda, representanter från kommunens verksamheter samt norra länsdelens ungdomspolis.

Under hösten har eleverna fått svara på en trygghetsenkät. Resultatet redovisades på demokratidagen och ungdomarna diskuterade, tillsammans med politiker, enkätens resultatet. Eleverna fick även ställa sina egna frågor till politiker genom aktiviteten "speeddate". Utöver detta fick även eleverna information om fältarnas, trygghetssamordnarens och ungdomspolisens arbete.

Syftet med demokratidagen är att ta del av ungas synpunkter och öka deras kunskaper om hur de kan föra fram sina åsikter. Att vara en del av underlagen till de kommunala besluten och möjliggöra för kommunen att på ett (av flera) systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter, samt att lyfta ungdomars demokratiska intresse.

Senast uppdaterad