Samarbete i Vedevåg

Din lokala lanthandel är viktig!

En butik på orten fyller oftast många funktioner. Förutom att lanthandlarna bidrar med service till närområdet så fungerar de oftast som en viktig mötesplats. Men butiker på små orter har många utmaningar att möta. I Vedevåg har Kvarnbacka Livs med hjälp av Vedevågsvisionen och Coompanion Örebro län tittat på just hur de kan arbeta för att denna viktiga funktion ska kunna finnas kvar.

Serviceundersökningen
Coompanion Örebro Län arbetar bland annat med projektet Servicelyftet som verkar för att bibehålla och utöka lokal service på landsbygden. Kvarnbacka Livs har länge varit en central del i Vedevåg och att ha en lokal butik är ett bra sätt att bibehålla service på landsbygden.

Jahn Hård, Vedevågsvisionen

"Kvarnbacka livs har en stor betydelse för Vedevåg, både som butik och samlingspunkt. Det är viktigt för landsbygdens framtid att vi har en butik som har bra service för boende i Vedevåg och orterna runt omkring", säger Jahn Hård ordförande Vedevågsvisionen.

Josephine Hedlund som är projektledare för Servicelyftet i Örebro Län har tillsammans med Vedevågsvisionen och Ryan Mulki som driver Kvarnbacka Livs utformat en enkätundersökning för att veta mer om befintliga och potentiella kunders behov.

"Det handlar om att ta tillvara på det som är bra i butiken och utveckla det. Samtidigt är det svårt för lanthandlare på många orter idag men med mer kunskap om kunders behov och önskemål kan den lokala handeln erbjuda mer anpassat utbud och service. Det är de frågorna vi tittar på i undersökningen och Servicelyftet", säger Josephine Hedlund på Coompanion.

Ryan Mulki driver sedan 2,5 år Kvarnbacka Livs. Han drev tidigare en butik i Värmland men flyttade till Lindesberg i samband med att han tog över butiken i Vedevåg.

"Jag känner många av mina kunder väldigt väl, man blir något av en samlingspunkt. Jag försöker bygga en relation till mina kunder och arbetar för att kunna erbjuda så bra service som möjligt. Den lokala butiken är viktig också för bland annat de som inte har bil eller är beroende av bussar när vissa ärenden ska uträttas."

Jahn Hård har länge varit engagerad i Kvarnbacka Livs och inflikar att Ryan har gjort ett jättebra jobb med butiken.

"Han har gjort ett kanonjobb!"

Undersökningen, som ännu inte är klar, kan redan nu visa att en av fem av respondenterna handlar varje vecka i Kvarnbacka livs. Än större andel handlar med längre mellanrum än så. Många saker är bra och det har kommit en hel del tips till förbättring.

Genom kontakten med Coompanion har Ryan redan fått lite mer kunskap i hur han kan utveckla sin relation till sina kunder, främst genom sociala medier.

"Det är ett första steg och jag har fått många bra tips. Nu satsar jag på att kunna erbjuda en ännu bättre service i framtiden."

Senast uppdaterad