Sugen på att resa och se dig om?

I så fall kan du söka kommunens resestipendium som riktar sig till dig som är under 20 år .

Lindesbergs kommuns resestipendium för ungdomar under 20 år utdelas som stöd till resor i första hand till kommunens vänorter, för utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter. Syftet är att bidra till att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa.

Resestipendiet kan utdelas dels till ungdom under 20 år, som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år, som är verksam inom kommunen. Stipendiesumman på 10 000 kr kan delas mellan flera sökande.

Det är kommunstyrelsen som är stipendenämnd.

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 mars 2020.

Från och med i år så ansöker du genom att använda e-tjänsten nedan.

Relaterad information

Senast uppdaterad