Nominera till våra stipendier!

Eva Persson, mottagare av föreningsledarstipendiet 2019.

Nu är det dags att söka eller nominera mottagare av kommunens Byggnadspris, Kulturstipendium och Föreningsledarstipendium.

Årets Byggnadspris

Ska utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön.

Prissumma: 10 000 kr

Årets Kulturstipendium

Ska utdelas till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området.

Prissumma: 10 000 kr

Årets Föreningsledarstipendium

Ska utdelas till personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang.

Prissumma: 10 000 kr

Så här söker/nominerar du

Vem som helst kan söka stipendierna eller nominera kandidater.

Skicka ansökan eller förslag med motivering via mejl till kulturkontoret@lindesberg.se eller vanlig post till Kulturkontoret, Smedjegatan 1, 711 30 Lindesberg senast 30 mars.

För mer information kontakta

Sara Sporre, 0581-811 45

Relaterad information

Senast uppdaterad