Vi söker stödfamiljer, avlösare, ledsagare och kontaktpersoner.

Funktionsstöd söker två stödfamiljer, en avlösare till Fellingsbro, en ledsagare till Frövi samt flera kontaktpersoner.

Stödfamilj

Funktionsstöd i Lindesberg söker en stödfamilj som kan ta emot en 15-årig flicka två helger i månaden och en stödfamilj som kan ta emot en 6-årig flicka en helg i månaden (fredag till måndag).

Vad innebär det att vara stödfamilj? Som stödfamilj tar ni emot ett barn i ert hem i X antal dygn i månaden och syftet är att avlasta föräldrarna. Ni ska ge barnet stöd, rekreation och miljöombyte. Det är viktigt att ni har resurser över i form av tid, tålamod och intresse av funktionshindrade barn och ungdomar.

Ersättning

Utgår enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Avlösare

En avlösare sökes till en 16-årig pojke i Fellingsbro. Du bör vara tillgänglig på vardagar under eftermiddagarna. Vissa morgnar på vardagarna kan också förekomma. Huvudsakligen behövs det avlastning mitt på dagen och på eftermiddagarna. Uppdraget omfattar 6 timmar i månaden vilket fördelas vid flera tillfällen.

Att vara avlösare innebär att du passar barnet i hemmet ett antal timmar i månaden, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Syftet med avlösning är att göra det möjligt för anhöriga att få tid för egen aktivitet. I avlösarens uppgift ingår inte att passa andra barn i familjen, göra hushållsuppgifter eller hämta/lämna barn på förskola/skola. Avlösaren får lämna hemmet för att gå till närmaste lekplats om det finns en lekplats i närheten.

Ersättning

Som avlösare erhåller du timarvode. Personliga utlägg måste redovisas med kvitto och timrapport lämnas in varje månad.

Kontaktperson

Funktionsstöd i Lindesberg söker åtta kontaktpersoner till uppdrag. En manlig kontaktperson mellan 30 – 55 år som är intresserad av hockey och tycker om att vara i naturen, två manliga kontaktpersoner som är mellan 45–55 år, en kvinnlig som är runt 45 år gammal, en manlig kontaktperson mellan 20-30 år, två kvinnor i 20 års åldern samt en kvinna i 30 års åldern.

En kontaktperson har till uppgift att vara "kompis" och medmänniska till en person som har en funktionsnedsättning. Det kan handla om att göra roliga saker som att gå på bio, ta en promenad, en fika, laga middag, gå på handbolls- eller ishockeymatcher. Uppdraget som kontaktperson innebär två träffar i månaden och telefonkontakt däremellan. Uppdraget omfattar cirka tio timmar i månaden.

Ersättning

Utgår enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Kommunen står för kontaktpersonens utgifter för fika, entréavgifter, buss-tågbiljetter och telefon/SMS kostnader.

Ledsagare

En kvinnlig ledsagare i 30–40 års åldern sökes till Frövi. Du ska tycka om att shoppa och gå långa promenader. En ledsagare är en insats för den som behöver hjälp att ta sig från hemmet till olika fritids och kulturaktiviteter. Uppdraget omfattar 10 timmar i månaden, vilket fördelas vid flera tillfällen.

Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktiviteter. Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till bostaden eller annan mötesplats. Ni följs sedan åt till överenskommen aktivitet. Det kan till exempel vara teaterbesök, bio, idrottsevenemang, restaurangbesök, inköp av kläder eller promenader. Efteråt följer ledsagaren med hem och avslutar uppdraget. Egen bil ska inte användas utan färdsättet ska vara kollektivt eller med färdtjänst.

Ersättning

Som ledsagare får du timlön för ditt uppdrag. Personliga utlägg måste redovisas med kvitto och timrapport lämnas in varje månad.

Är du intresserad eller har funderingar? - Kontakta

Rojin Zakholi, handläggare
0581-812 08, 070-525 09 45
E-post: rojin.zakholi@lindesberg.se

Senast uppdaterad