"100 gravar du måste se innan du dör"

Den digitala guiden ”100 gravar du måste se innan du dör”
består av 17 platser och 100 gravar – kända som okända -
som ger dig möjlighet att uppleva Lindesbergs kommuns
historia ur ett nytt perspektiv.

Appen - Kultur Lindesberg

Nu släpper vi appen Kultur Lindesberg som kommer innehålla fler guider på sikt. Den första guiden är ”100 gravar du måste se innan du dör”. Den består av 17 platser och 100 gravar – kända som okända -som ger dig möjlighet att uppleva Lindesbergs kommuns historia ur ett nytt perspektiv. I den får du kännedom om levnadsöden, dramatiska händelser, vardagliga seder och traditioner, samhällsutveckling, sociala förhållanden och mycket mer.

Vi hoppas att den väcker din nyfikenhet och gör att du utforskar andra gravar på egen hand. Kanske letar du upp din släkts gamla gravstenar, lär dig mer om bortglömda yrken, verksamheter och platser.

Invigning av appen

På söndag 10 maj blir det invigning av appen på Fellingsbro kyrkogård.

Appen finns tillgänglig på App Store och Google Play. Den finns både för Iphone och Android och är gratis att ladda ner och använda.

Arbetet med guiden

Arbetet med guiden är en levande process och är tänkt att vara under ständig förvandling. Vi kommer lägga ut ny information efter hand och tar emot tips på personer som skulle kunna vara intressanta att ha med. Vi har valt att arbeta utifrån ett nyanserat perspektiv. Vi har med kända personerna men i övrigt så handlar inte 100 gravar om kända personer. Vi vill berätta om bortglömda människoöden, yrken som inte längre finns, och utifrån de olika gravarna ge en annan bild av Lindesbergs kulturhistoria.

För mer information, kontakta

Helen Sannerstedt, museitjänsteman
0581-811 56

Senast uppdaterad