Kommunfullmäktige sammanträde i maj inställt

Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj ställs in på grund av få ärenden och för att minska smittspridning av coronaviruset.

Äldre protokoll och kallelser finns att läsa på kommunens digitala anslagstavla.

Senast uppdaterad