Så blir skolavslutningen för elever på grundskolan

Skolavslutningen på grundskolan brukar vara ett fint firande för elever, lärare och föräldrar tillsammans. Men även om skolan har varit fortsatt öppen för de här eleverna påverkas avslutningen av restriktioner i och med corona.

Även i grundskolan påverkar corona-pandemin planerna för de sista veckorna på läsåret, en tid som vanligtvis innehåller en del större arrangemang.

- Så blir det inte i år, säger grundskolechef Michael Tybell. Vi vet att de aktiviteter som brukar anordnas ofta samlar stora grupper elever och innehåller tävlingar och lekar. I år blir det därför endast fråga om mindre klassvisa arrangemang som följer de allmänna råden om distansering.

Även själva skolavslutningsdagen genomförs med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

- Det stämmer, fortsätter Michael Tybell. Avslutningen för årskurs F-8 sker i klassrummet och det blir inga stora samlingar. Tyvärr kan vi i år inte heller hälsa vårdnadshavarna välkomna till skolan.

För eleverna i årskurs 9 är examensdagen speciell och där kan avslutningsstunden komma att se olika ut bland annat beroende på storleken på skolan. Men grundregeln är att riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten ska följas och inte heller här tillåts vårdnadshavare att delta.

Glädjande nog kommer alla högstadieskolor att kunna ha sina traditionella
avslutningsluncher eller middagar.

- Niorna går miste om så mycket som de sett fram emot, säger Michael Tybell, så det är roligt att vi får till middagarna på alla våra högstadieskolor. Det är och ska vara högtidligt att sluta grundskolan, även ett år som detta.

Senast uppdaterad