Vi tidigarelägger investeringar för att stötta företagen

Tidigt beslut om budget för att kunna påbörja större underhållsarbeten är en lösning från Lindesbergs kommun. Därmed kan företagen gynnas och få det lättare att klara av att hålla i och hålla ut.

I en medvetenhet om att näringslivet har det tufft i skuggan av corona har Lindesbergs kommun fattat beslut om att tidigarelägga en rad projekt för att gynna företagen.

- Genom att tidigare påbörja de här projekten kan vi gynna våra företag i kommunen under den här tiden som innebär påfrestningar för ekonomin. Det gäller att vi är kreativa för att klara av att hålla i och hålla ut, säger Irja Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande.

För att påskynda alla processer har Lindesbergs kommun redan nu fattat beslut om budgeten för 2021-ett beslut som normalt tas i slutet på året. 66,7 miljoner kronor kommer att investeras för underhåll av gator, lekplatser, ombyggnationer och arbeten inom vatten- och avlopp.

- Beslutet om budgeten är tidigarelagd för att hinna göra upphandlingar nu under året och sen starta igång allt tidigt 2021. Själva projekten fanns med i planen för 2021 men skulle budgeten ha tagits i december i år så hade det dragit ut på tiden innan underhållet hade kunnat påbörjas då många av projekten kräver en förstudie, upphandling och andra delar som tar tid, säger Irja Gustafsson.

Det projektet som har- eller kommer att påbörjas under 2020 och slutföras år 2021 eller senare är följande.

  • Vändplan i Guldsmedshyttan
  • Reservvattenledning Nora- Lindesberg
  • Lindesbergs reningsverk
  • Vägbelysning Ramsberg

För mer information kontakta:
Irja Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, 0767-25 76 11

Senast uppdaterad