Kulturstipendiet, föreningsledarstipendiet och byggnadspriset har delats ut

Stipendiater 2020

Årets kulturstipendium, föreningsledarstipendium och byggnadspris har delats ut med prissumman är 10 000 kronor vardera.

Kulturstipendiet

Årets kulturstipendium går till Pernilla Eriksson med motiveringen: Hon får stipendiet för att kunna vidareutbilda sig inom mönsterdesign. Pernilla har under många år arbetat med att lyfta fram det lokala genom sina mönster som Lindesberg, Nora och Närke. Vi uppskattar att Pernilla arbetar grafiskt för att stärka stoltheten kring bygden och dess historia.

Föreningsledarstipentiet

Årets Föreningsledarstipendium går till Henry Nordlund med motiveringen: Under flera decennier med ideellt engagemang har Henry bidragit till att barn, ungdomar och vuxna utövat idrott i kommunen. Först som ledare för IFK Lindesberg flicklag och nu som lagledare för Lindlövens IF. Under flera år har han hans engagemang och målmedvetenhet varit en stor tillgång för kommunen. Vi hoppas att Henry genom det här stipendiet får möjlighet att fortsätta utvecklas som ledare.

Byggnadspriset

Årets Byggnadspris går till Johannes Larsson Skrymtarboda 143, Lindesberg med motiveringen: Johannes har med stor omsorg och hänsyn till husets historia flyttat och restaurerat sitt 1800-tals hus. Han har använt sig av naturliga och klimatsmarta alternativ, leran till väggarna kommer från åkern i närområdet, väggarna är tätade med mossa och virket är från trakten. Johannes besitter stor kompetens och erfarenhet och det visar han genom den omsorgsfulla restaureringen av sitt hus.

Kriterier för stipendierna

Kulturstipendiet utdelas till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området.

Föreningsledarstipendiet utdelas till personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang.

Byggnadspriset utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön.

Senast uppdaterad