Trafikverket reparerar bro vid Spångboda

Arbete med bro vid Spångboda 15 juni till 3 juli 2020. Kartbild med platsen markerad.

Cirkeln på bilden visar var bron ligger.

Trafikverket reparerar en bro vid Spångboda på väg 839. Arbetet pågår mellan 15 juni och 3 juli.

Bron repareras och räcken byts ut. När arbetet pågår kommer ett körfält att vara avstängt och trafiken regleras med ljussignaler. Hastigheten kommer att vara nedsatt till 30 km/tim i anslutning till bron.

Senast uppdaterad