Vi söker en stödfamilj

Som stödfamilj tar ni emot ett barn i ert hem. Syftet är att avlasta föräldrarna och ge barnet stöd, rekreation och miljöombyte.

För uppdraget söker vi en familj som har engagemang, tid och utrymme i sin vardag. Ni kan vara gifta, sammanboende eller ensamstående utan små barn. Ni kan bo i hus i staden eller på landet. Det viktigaste är att ni har resurser över i form av tid, tålamod och intresse av funktionshindrade barn och ungdomar.

Vi söker en stödfamilj till en positiv och glad 9-årig pojke som bor med sin familj i södra delen av kommunen. Pojken behöver stöd, hjälp och tillsyn i alla aktiviteter. Ett intresse pojken har är att åka fyrhjuling.

Det är en fördel/merit om ni har erfarenhet av barn och ungdomar med funktionshinder med autism och ADHD. Insatsen omfattar sex dygn i månaden, fredag-söndag (varannan helg).

Ersättning utgår enligt Sveriges kommuner och regioner rekommendationer.

Är du intresserad eller vill veta mer? - Kontakta

Rojin Zakholi
0581-817 97
E-post: rojin.zakholi@lindesberg.se

Märk intresseanmälan med "Stödfamilj"

Senast uppdaterad