Bättre resultat för elever i grundskolan från Lindesbergs kommun

Efter flera år med sjunkande siffror ökar nu gymnasiebehörigheten bland niorna i Lindesberg. Samtliga skolor i kommunen har en positiv utveckling men ökningen är klart störst på Storåskolan. Behörigheten i kommunen är nu den högsta sedan 2013.

- Mycket glädjande, men absolut inte oväntat, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn.

Storåskolan störst ökning
Förbättrade resultat i skolan märks på samtliga högstadieskolor i Lindesbergs kommun men är som allra tydligast på Storåskolan. Där är närmare 90 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolan. Förra året var den siffran strax över 60 procent på Storåskolan.

- Det är många delar som samverkat till det här resultatet, fortsätter Linda Svahn. Men i slutändan är det alltid i klassrummet det händer. Jag vill därför ge en stor eloge till våra duktiga pedagoger, skolledare och elever för det fantastiska arbete de lagt ned.

Satsat på målen
Barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun bedrivit ett strategiskt kvalitetsarbete de senaste åren där störst fokus har varit att se till att fler elever ska uppfylla målen för grundskolan. Ökade satsningar på nyanlända ungdomars lärande och en ökad digitalisering är några exempel på det. Även barn- och utbildningsnämndens pedagogiska pris och medarbetare och pedagogers årliga kvalitetsdagar har de senaste åren haft just måluppfyllelse som övergripande tema.

Djupare analys av resultaten genomförs nu för att bättre förstå vad som ligger bakom den positiva utvecklingen. Analysen redovisas för barn- och utbildningsnämnden under hösten 2020.

Senast uppdaterad