Konstverket Turbin invigt
- en gåva från Linde energi

Idag invigdes TURBIN, i den södra rondellen i Lindesberg. TURBIN är ett konstverk som konstnären Thomas Rydén skissat fram på uppdrag av Linde energi. Linde energi skänker i sin tur verket och industriminnet till Lindesbergs kommun.

Turbinen som utgör grunden i konstverket har suttit i Blankafors kraftstation, i Svartälven, väster om Nora och tjänstgjorde i 103 år innan den pensionerades år 2017. Det betyder att turbinen är ungefär jämnårig med Linde energi, som elektrifierat bygden kring Lindesberg sedan 1914, då Ringaby kraftstation invigdes.

Vattenkraften och elektrifieringen av industrin har större lokal förankring än vad många Bergslagsbor känner till. Till exempel uppfann hälleforsaren Jonas Wenström världens första kommersiella trefasöverföring och tre Lindesbergssöner har påverkat flera av landets kraftstationer i fråga om utseende och funktion.

Rondellen och en intilliggande informationsplats kommer dessutom att bära inslag av gruvindustrin med malmstycken från ett antal gruvor i Linde bergslag, däribland Stripa gruva, Siggeboda silvergruvor och Håkansboda koppargruvor.

Senast uppdaterad