Nu finns möjligheten att gå 12-stegsbehandling

Nu finns möjligheten för invånare i Lindesbergs kommun som har problem med alkohol eller droger att gå 12-stegsbehandling. Metoden används över hela världen för att hjälpa personer ur sitt missbruk. I Lindesbergs kommun ges den i Vedevåg.

- Äntligen kan vi i Lindesbergs kommun erbjuda12-stegsbehandling till invånare som har ett missbruk. Många kommuner har redan satsat på tolvstegsbehandling och nu följer också vi i Lindesbergs kommun det spåret, säger Jan Brikell, 12-stegsbehandlare i Lindesbergs kommun.

I Lindesbergs kommun ges behandlingen i öppenvården vilket gör att deltagarna kan bo kvar hemma medan behandlingen pågår. Det finns också möjlighet för företag att köpa en behandlingsplats för medarbetare som har problem med alkohol eller droger. Programmet behandlar missbruket utifrån att det är en sjukdom och hjälper deltagaren att nå insikt om vad det har inneburit och innebär här och nu i personens liv.

- I den här metoden ser vi missbruk som en kronisk sjukdom som det går att lära sig att leva nyktert med, berättar Jan Brikell. I programmet får man hjälp att nå kunskap och insikter om de konsekvenser det här medför. Samtidigt får man möjlighet att bearbeta det här tillsammans med andra i grupp, berättar Jan Brikell.

Behandlingen ges i Vedevåg och bygger på Anonyma Alkoholisters och Anonyma Narkomaners 12-stegsprogram. Programmet har varit framgångsrikt för många personer runt om i världen och rekommenderas som behandling i Sverige av Socialstyrelsen.

Efter avslutad behandling finns det möjlighet för invånare i Lindesbergs kommun att fortsätta sin utveckling genom att gå i den grupp för Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner som finns i Lindesberg.

För mer information kontakta:
Jan Brikell, Behandlare, Lindesbergs kommun
jan.brikell@lindesberg.se
Mobil: 0790-710508

Senast uppdaterad