Förorenat område upptäckt bakom Stadsskogsskolan

Ett område mark bakom Stadsskogsskolan har upptäckts vara förorenat av bly. Föroreningen uppmärksammades när Lindesbergs kommun utredde förutsättningarna för att bygga bostäder i området. Orsaken är den skjutbana som tidigare legat på platsen men som lades ner för omkring hundra år sen. Nu spärras området av för framtida sanering.

Rättelse 15 juli: Uppgifterna om att skjutbanan lades ner på 1920-talet kommer från det register som finns hos Länsstyrelsen. Det har nu inkommit uppgifter till Lindesbergs kommun från invånare som berättar att skjutbanan även var aktiv under 1960-talet och kanske även 1970-talet. Lindesbergs kommun tar med sig dessa uppgifter framåt i arbetet.

- Vi har spärrat av ett mindre område bakom Stadsskogsskolan där vi har mätt upp höga halter av bly. Vi kommer nu att fortsätta göra fler mätningar för att säkerställa hur stort området är, säger Martin Lindström förvaltningschef för Samhällsbyggnad Bergslagen som ansvarat för att göra mätningarna för Lindesbergs kommun.

Hälsofarligt ämne

Blyhalterna i området bakom Stadsskogsskolan är höga och klassas på vissa mätpunkter som farligt avfall. Bly är skadligt för hälsan att få i sig även på låga nivåer. Mätningen har i dagsläget endast skett på oasfalterad makt i området. Förorenad mark som är täkt med asfalt utgör en mindre hälsorisk. Personer som har vistats på området behöver inte ha utvecklat negativa hälsoeffekter även om risken har funnits. Barn och foster är extra känsliga men eleverna på Stadsskogsskolan - som går på högstadiet - bedöms inte ha lekt på platsen på det viset.

- Att befinna sig på platsen är inte farligt i sig. Du behöver på något vis förtära eller andas in den förorenade jorden för att utsättas för en hälsorisk. Men nu när vi vet att marken är förorenad behöver vi självklart minska riskerna för att det ska ske genom att spärra av området, säger Martin Lindström.

Skjutbana från sekelskiftet

Anledningen till att marken är förorenad är att det tidigare funnits en skjutbana på området. Skjutbanan avvecklades för omkring hundra år sen på 20- eller 30-talet. Blyet i de kulor som har legat kvar på marken har med tiden skapat de höga föroreningarna. Föroreningarna uppdagades nu då Lindesbergs kommun utförde mätningar i planeringen av nya bostäder i området.

- Nuförtiden gör vi mer grundliga undersökningar med helt andra mätningar när vi planerar för att bygga i ett område. Det är olyckligt att det här inte har upptäckts tidigare men samtidigt är det inget vi tidigare har haft anledning att leta efter, säger Martin Lindström.


Sanering efter flytt av skola

Lindesbergs kommun och förvaltningen Samhällsbyggnad Bergslagen ska nu fortsätta utreda området vidare för att planera för den sanering som behöver göras i framtiden. Under 2021 planeras eleverna vid Stadsskogsskolan att flytta till den nybyggda Lindbackaskolan i Lindesberg. Innan dess kommer ingen sanering av det förorenade området att ske.

För mer information kontakta

Martin Lindström, förvaltningschef, Samhällsbyggnad Bergslagen
martin.lindstrom@sb-bergslagen.se, 0790-60 47 03

Senast uppdaterad