Flexibel undervisning på Lindeskolan i höst

Nästa vecka startar läsåret för Lindeskolans elever. Undervisningen kommer under hösten att bedrivas både i klassrummet och på distans. Detta har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutat.

Genom beslutet ges nu Lindeskolan möjlighet att växla mellan närundervisning i klassrummet och distansundervisning med hjälp av digitala lösningar.

Skolan har tagit fram en tydlig plan för hur den inledande delen av höstterminen ska se ut för eleverna och denna kommer att presenteras för elever och vårdnadshavare inför terminsstarten.

Under hösten kommer alla elever så långt det är möjligt att ha tillgång ett hemklassrum. Det innebär att eleverna i hög utsträckning har sin undervisning i en och samma lokal, vilket minskar behovet av förflyttningar på skolan.

  • Vi vill framförallt skapa en trygg lärandemiljö för våra elever och lärare, och med de här åtgärderna minskar vi risken för smittspridning på skolan och i kollektivtrafiken, säger gymnasiechef Staffan Hörnberg.

Senast uppdaterad