Lindesbergs kommun samarbetar med Polis och Lindlövens IF
- på lördag kan delar av centrum stängas av

Representanter från Lindesbergs kommun, Polisen, Samhällsbyggnad Bergslagen och Lindlövens IF sitter vid ett bord och jobbar tillsammans.

Lindesbergs kommun, Samhällsbyggnad Bergslagen, Polisen i Lindesberg och Lindlövens IF samarbetar tillsammans för att säkra trygghet och ordning i Lindesberg under den kommande helgen. Till vänster: Arne Öhman och Henry Nordlund från Lindlövens IF, Irja Gustafsson (S) kommunstyrelsens ordförande och Henrik Arenvang, kommundirektör, Lindesbergs kommun. Till höger: Stefan Toll, Polisen, Håkan Blaxmo, Samhällsbyggnad Bergslagen

Nu är det förberett för att kunna stänga av och begränsa biltrafiken i delar av centrala Lindesberg under lördagskvällen. Om avstängningen kommer att ske avgörs av Polismyndigheten under kvällens gång. I så fall kommer Polisen kunna begränsa för de bilister som inte har giltiga skäl att färdas med bil i centrum.

- Det har varit helger under sommaren där invånare i Lindesberg störts av hög musik från bilar och allmän oordning bland festande ungdomar och unga vuxna. Nu finns det uppgifter om att en större sådan sammankomst eventuellt planeras i Lindesberg på lördag. Därför har vi jobbat tätt med Polisen och Lindlövens IF och förberett för att vid behov kunna stänga av centrala delar i Lindesberg på lördag, säger Henrik Arenvang, kommundirektör i Lindesbergs kommun.

Eventuell avstängning
Under lördagskvällen kommer ett antal grindar stå förberedda för att användas vid en eventuell avstängning. Frivilliga trafikvakter från Lindlövens IF har åtagit sig uppdraget att bevaka grindarna under kvällen och föra en nära dialog med Polisen om läget förändras. Lindesbergs kommun har efter beslut gett tillstånd till Polismyndigheten att spärra av delar av centrala Lindesberg om bedömningen är att det behövs. I så fall kommer de bilister som inte har giltiga skäl att färdas med bil i centrum att begränsas.

Brottsförebyggande åtgärd
Avstängningen görs som en del i brottsförebyggande åtgärder. Under sammankomster med bilar i Lindesberg har polisen rapporterat om hög musik och fylla. Brott som skadegörelse, förargelseväckande beteende och ofredande har varit vanligt förekommande. Minderåriga har påträffats berusade och enligt uppgifter från Polisen förekommer det också droger i sammanhangen. Lindesbergs kommun har i samarbete med Polisen även varit i dialog med både berörda ungdomar och deras föräldrar via skolorna.

- Det är sorgligt att vi gemensamt behöver ta till sådana här åtgärder för en liten grupp människor. De allra flesta i Lindesberg, unga som vuxna, ingår inte i det här sammanhanget alls. Men nu gör vi det här dels för att skydda ordningen för alla men också för att se till att unga människor inte samlas och skapar miljöer som är destruktiva för de själva, säger Irja Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.

Senast uppdaterad