Avgiftskontroll – barnomsorgsavgifter 2018

Flicka bär pojke på ryggen i solnedgång, illustrativ bild.

Genomförd kontroll av barnomsorgsavgifter för 2018

Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden har det genomförts en kontroll av de barnomsorgsavgifter som betalts in under 2018. De inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat till kommunen har jämförts med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Om det vid kontrollen visat sig att man betalat för hög barnomsorgsavgift 2018 återbetalas mellanskillnaden. Instruktioner om hur man anmäler kontouppgifter för utbetalning samt summan man får utbetald skickas hem till berörda under v.39-40.

Om det däremot visat sig att man betalat för låg barnomsorgsavgift för 2018 kommer en faktura på det belopp som ska betalas skickas hem under v.39-40.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen via e-post på adressen avgift.kontroll@lindesberg.se .

Senast uppdaterad