Lindesbergs kommuns företagsklimat går åt rätt håll

Vy över del av Lindessjön med strandpromenaden.

Lindesbergs kommun hamnar på plats 285 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det är 4 placeringar uppåt från föregående års plats.

- Vi har klättrat några placeringar uppåt och det rör på sig i det långsiktiga arbete vi gör. Vi behöver göra en resa och jobba uthålligt och målfokuserat med att förändra upplevelsen av att driva ett företag i Lindesbergs kommun. Vår service, de tjänster vi erbjuder och delarna i det företagsklimat Lindesbergs kommun ansvarar för ska stadigt bli ännu bättre, säger kommundirektör Henrik Arenvang.

Relationer och service

Den största delen av resultatet i rankingen baseras på enkätsvar från företag i kommunen. Sen förra årets placering har Lindesbergs kommun jobbat med att utifrån svaren identifiera vilka förbättringsområden i kommunens verksamheter som ska prioriteras för att skapa ett bättre företagsklimat. Nu ska svaren från de senaste årens mätningar analyseras djupare och förbättringsåtgärderna som det löpande jobbas med ska justeras lite till.

 • Det handlar framförallt om upplevelsen av vår service och våra relationer med företagen. Rankingen baseras på många olika parametrar. Många delar kan vi påverka vissa delar kan vi inte påverka. Vi ser att det går bra för företag i vår kommun men vi har definitivt områden som vi behöver jobba med både på kort och lång sikt, säger Henrik Arenvang.

Delar som utgör resultatet

Rankingen som Svenskt Näringsliv gör baseras till två tredjedelar av enkätsvar från företagare. En tredjedel av svaren baseras på statistik från SCB. Företagens upplevelse av hur det är att driva ett företag i Lindesbergs kommun är den del som påverkar mest i rankingen.

Övriga parametrar handlar bland annat om nivån på kommunalskatten, hur stor andel kommunen gör saker i egen regi, kommunens service, attityder och handläggningstider. IT-nät och infrastruktur tas med i rankingen. Även delar som attityder och inställningen till företagande hos invånare, skolans, tjänstemän, politiker och media väger in i resultatet.

Fakta om rankingen

Rankingen som presenteras varje år av Svenskt Näringsliv syftar till att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige.

Följande parametrar tas med i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet:

 • Sammanfattande omdöme av hur företag upplever att det är att driva företag i kommunen.
 • Kommunens service till företagen.
 • Kommunens tillämpning av lagar och regler och hur det påverkat effektiviteten i ärendehantering.
 • Företags tillgång på medarbetare med relevant kompetens.
 • Vägnät, tåg och flygförbindelser i kommunen.
 • Konkurrens för privata företag från verksamheter som bedrivs i kommunal regi.
 • Utvecklingen av tele- och IT-nät.
 • Allmänhetens attityder till företagande.
 • Kommunpolitikers attityder till företagande.
 • Medias attityder till företagande.
 • Tjänstemännens attityder till företagande.
 • Skolans attityder till företagande.
 • Nivån på kommunalskatten.
 • Entreprenad – andel från den kommunala verksamheten som köps in från företag.
 • Andel invånare i arbete.
 • Hur stor del av invånarnas inkomster som kommer från privata företag, föreningar och stiftelser.
 • Arbetsställen med minst en anställd.
 • Andel nystartade företag.

Senast uppdaterad