Vi är en av landets bästa konsumentkommuner

I Lindesbergs kommun får du som konsument bäst hjälp i form av vägledning och budget- och skuldrådgivning. Det visar den undersökning som gjorts av Sveriges konsumenter och tidningen Råd & Rön.

Sveriges konsumenter och tidningen Råd & Rön har rankat Sveriges 290 kommuner utifrån tillgång till konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, hur bra kommunerna är på livsmedelskontroll och hur lätt det är att få tag på kontanter. Undersökningen bygger på statistik från Konsumentverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna i vårt land. Av Sveriges alla kommuner hamnar Lindesbergs kommun på en andraplats.

Vår kommun erbjuder både Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning i egen regi och undersökningen visar att väntetiden för att få hjälp är mindre än snittet för landet.

- Det är jätteroligt att få bekräftelse på att vi arbetar på ett bra sätt gentemot våra invånare. Jag och budget- och skuldrådgivaren samarbetar mycket med det förebyggande arbetet vilket känns viktigt. Sedan försöker jag arbeta på ett så tillgängligt sätt som möjligt, att människor ska få hjälp när de behöver det, säger Rosmarie Haapala konsumentvägledare.

- Det har varit jätteroligt med det förebyggande arbetet tillsammans med konsumentvägledaren, vi har fått positiv respons! I övrigt har jag öppet för telefonrådgivning och arbetar med hjälp till självhjälp, säger Ann Heineman budget- och skuldrådgivare.

Konsumentvägledning

Budget- och skuldrådgivning

Senast uppdaterad