Lokala allmänna råd införs i Örebro län

Coronavirus förstorad.

För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro län. De allmänna råden gäller från idag till och med 24 november och kan komma att förlängas.

De lokala allmänna råden innebär att du som vistas i Örebro län bör:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

De lokala allmänna råden för Örebro Län gäller från och med 3 november till och med 24 november 2020. Beslutet om de allmänna råden kan komma att förlängas.

Stanna hemma om du är sjuk men sök vård

Nödvändig närkontakt som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Publiktak på 50 personer

Länsstyrelsen i Örebro län har också fattat beslut om att publiktaket på 50 personer kvarstår för allmänna sammankomster. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen undantas.

Ökad smittspridning är anledningen

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden och belastningen ökar på hälso- och sjukvården. Fler patienter med covid-19 är inskrivna inom slutenvården och antalet smittade personer ökar inom särskilda boendeformer för äldre, SÄBO. Det krävs därför extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet. Folkhälsomyndigheten har därför, i samråd med smittskyddsläkaren i Örebro län, fattat beslut om lokala allmänna råd för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Så berörs verksamheter

Enligt rekommendationen bör verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser omfattas också av beslutet om lokala allmänna råd.

Verksamheter bör också vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

  • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
  • öppettiderna anpassas
  • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Skolor omfattas inte

Skolor omfattas inte av de lokala allmänna råden i nuläget. Skolor kan dock välja att göra justeringar för att minska smittspridningen, till exempel att elever börjar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Så berörs arbetsplatser

Enligt rekommendationen bör arbetsgivare vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att:

  • Uppmana personalen att arbeta hemifrån.
  • Erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån.
  • Skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Enligt rekommendationen är arbetsgivares viktigaste åtgärd att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Detta innebär de lokala allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro läns samlade information om lokala allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens beslut den 3 november 2020 om införande av lokala allmänna råd i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Örebro läns tillfälliga beslut om publiktak på 50 personer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad