Pedagogiska Priset läsåret 2019-2020

Matematiklräare Cecilia Holmqvist.

Barn- och utbildningsnämndens pedagogiska pris för läsåret 2019-2020 har tilldelats Cecilia Holmqvist, matematiklärare på Storåskolan. Hon får priset för sitt sätt att utveckla matematikundervisningen på skolan.

Varje år delar barn- och utbildningsnämnden ut ett pris till den pedagog, arbetslag eller enhet som bedriver en sådan undervisning att denna leder till maximal utveckling och lärande för barnet eller eleven.

Vinnaren av Lindesbergs kommuns pedagogiska pris går i år till Cecilia Holmqvist, matematiklärare på Storåskolan. Hon tilldelas priset för sitt arbete med att utveckla matematikundervisningen baserat på kunskap, beprövad erfarenhet och genom att ta del av framgångsfaktorer från andra länder. Hon har hjälpt sina elever att utveckla och fördjupa sin förståelse och sin matematiska förmåga.

Priset har delats ut vid en digital ceremoni av nämndens ordförande Linda Svahn (S).

Senast uppdaterad