Hur länge ska ett barn stanna hemma när barnet har varit sjuk?

Just nu är det många som är hemma och är sjuka. På grund av situationen vi befinner oss i behöver alla vara extra noga med att följa riktlinjerna för hur länge var och en ska stanna hemma. Men vad är det egentligen som gäller? Och får jag lämna ett barn på förskolan om jag har covid-19?

Barn och ungdomar som visar symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan. Det gäller även vid lättare symtom. Region Örebro Län vill att alla barn och vuxna som visar symtom som kan vara covid-19 ska testa sig. Det ordnar du genom att logga in på 1177.se och beställa en tid för test.

Men vad gäller sen?

Det finns olika riktlinjer för olika situationer. Barn som har haft symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över.

Barn som har symtom i längre tid än 24 timmar ska stanna hemma till dess att allt följande gäller:

  • Barnet mår tydligt bättre.
  • Barnet har varit fri från feber i två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Hur länge ett barn ska stanna hemma när barnet har varit sjuk Länk till annan webbplats.

Lämna inte barn om du har covid-19

Om du själv har konstaterad covid-19 ska du stanna hemma och inte lämna eller hämta barn på förskolan eller skolan.

- Vi har valt en striktare väg i Lindesbergs kommun än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det gör vi för att minska risken för smittspridning, säger Michael Tybell, verksamhetschef för grundskolan i Lindesbergs kommun.

Folkhälsomyndigheten hänvisar till att en vårdnadshavare som har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren transportera, hämta och lämna sina barn i skolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra.

- Vi ser att det finns svårigheter att kunna garantera att hämtning och lämning sker utan kontakt med andra barn, föräldrar och medarbetare på förskolan. Vi tar det säkra före det osäkra och menar att en person som är sjuk i covid-19 ska stanna hemma och inte riskera att förvärra smittspridning. Barnet är välkommet men får lämnas av någon annan, säger Kristina Öhrn, verksamhetschef för förskolorna i Lindesbergs kommun.

Hur länge ett barn ska stanna hemma när barnet har varit sjuk Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad