Lindeskolan övergår till distansundervisning

Lindeskolan går tillfälligt över till fullständig distansundervisning. Anledningen är att många lärare just nu är hemma vilket gör det svårt att genomföra undervisning på plats i skolan.

I början av november infördes lokala allmänna råd för Örebro län. De senaste veckorna har också många lärare varit tvungna att stanna hemma med symtom. Nu har det påverkat skolans möjlighet att genomföra undervisningen. Därför går hela Lindeskolan över till distansundervisning med start måndag 16 november.

- Vi vill understryka att orsaken inte är smittspridning på skolan. I de flesta fall handlar det helt enkelt om lärare som väntar på provtagning. Eller så har de någon i sin närhet som uppvisar symtom, säger förvaltningschef Thomas Lindberg.

Under höstterminen har gymnasieeleverna i årskurs 2 och 3 på Lindeskolan fått genomföra sina studier i perioder på distans. På det viset har utbildningen kunnat genomföras i en trygg och säker miljö.

Eleverna vid Lindeskolan kommer att få genomföra sina studier på distans fram till och med den 27 november. Därefter kommer skolan att gå tillbaka till att delvis undervisa på distans.

Senast uppdaterad