Elever på Stadsskogsskolan får distansundervisning

Från och med måndag får eleverna på Stadsskoggskolan gå i skolan på distans. Anledningen är att många lärare just nu är hemma med symtom.

Just nu är många lärare vid Stadsskogsskolan hemma med symtom. Situationen har gjort det svårt för skolan att kunna bedriva undervisning. Därför går nu skolan över till att undervisa eleverna på distans.

- Många lärare upplever själva att de är friska men behöver ändå hålla sig hemma på grund av symtomen så klart. För att få till bästa lösningen för eleverna ställer vi om till fjärr- och distansundervisning. På det viset kan många lärare jobba hemifrån och elevernas undervisning drabbas inte, säger Thomas Lindberg förvaltningschef vid Barn- och utbildningsförvaltningen.

Planen är att från måndag 23 till fredag 27 november kommer alla årskurser att arbeta på distans. Från måndag 30 november till 4 december kommer eleverna i årskurs 7 och 8 få undervisning 2 dagar i veckan på distans och eleverna i årskurs 9 en dag i veckan på distans.

Undervisningen kommer att bedrivas både med fjärrundervisning vilket sker i realtid och via distansundervisning vilket sker med inspelat material och digitala uppgifter.

Senast uppdaterad