Nya namn på två områden i Lindesberg

Ett område i nordvästra Lindesbergs kommun får namnet Charlottenlunds handelsområde, ett område vid Lindbackaskolan får namnet Lindbacka idrottsområde. Det beslutade Lindesbergs kommuns samhällsbyggnadsnämnd på ett sammanträde den 11 november.

Charlottenlunds handelsområde är det nya namnet på området i nordvästra Lindesberg, söder om Fotbollsgatan, norr om Skrinnargatan mellan Stafettgatan och Ishockeygatan. Efter önskemål från företagarna i området och ett påbörjat arbete med en ny detaljplan såg Lindesbergs kommun behovet av att ge området ett namn.

− Med det nya namnet blir det lättare för besökare att hitta dit. Det öppnar också upp för att marknadsföra området på ett annat sätt, vilket är positivt för företagen i området. Det är inte alla som känner till Charlottenlund sedan tidigare, men namnet har en historisk koppling och är hämtat från en gård som tidigare fanns på området, säger Tommy Kragh, ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Lindbacka idrottsområde är namnet på det andra området som får ett nytt namn. På området finns en idrottshall, ishall och idrottsytor intill Lindbackaskolan. Namnet valdes bland annat för att tydligare skilja området från arenahallen och fritidsbyn, två andra stora idrottsområden i Lindesberg.

− Det kändes logiskt att bygga vidare på Lindbacka och göra det lättare att komma till rätt adress. Lindbacka idrottsområde sätter idrottsbyggnaderna i ett sammanhang, avslutar Tommy Kragh.

Senast uppdaterad