Förändrade rekommendationer - Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har från den 1 december förändrat sina rekommendationer för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Denna förändring innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, något som redan gäller för gymnasieelever.

Förskolan och skolan har en samhällsviktig funktion och är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och att undervisning ska ske i skolan.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar på personalen i förskola och skola, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. De nya rekommendationerna syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen, och även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för personer från 16 år.

- Det är viktigt att alla i verksamheten: personal, elever och vårdnadshavare, fortsätter hjälpas åt att följa de råd och rekommendationer som gäller begränsning av smittspridning, som t.ex. att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom, säger Thomas Lindberg, förvaltningschef.

De nya rekommendationerna gäller tills vidare.

För mer information kontakta

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

Thomas Lindberg

thomas.lindberg@lindesberg.se

0581-811 86

Senast uppdaterad