Lämna synpunkter på detaljplanen för Fritidsbyn - Lindesby 1:11

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsverksamhet med tillhörande föreningslokaler samt tillfällig vistelse i form av övernattningsverksamhet i mindre skala. Syftet är också att utveckla området för ytterligare naturnära rekreation och motion. Samt att utveckla entrén till staden.

Förslaget till detaljplan kommer att ställas ut inför samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Samråd pågår mellan 14 december 2020 - 22 januari 2021.

Detaljplanehandlingar och information om hur du lämnar synpunkter på förslaget

Senast uppdaterad