Lämna synpunkter på detaljplan för Lindesby 5:4 Charlottenlund

Syftet med detaljplanen är att omvandla det industriområde som finns på den södra sidan Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av handel, kontor och verksamheter med
mindre omgivningspåverkan. Planen syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan de centrala och västra delarna av Lindesbergs tätort, samt anpassa den
framtida markanvändningen efter pågående markanvändning.

Förslaget till detaljplan kommer att ställas ut inför samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Samråd om planen hålls mellan 21 december 2020 och 22 januari 2021

Detaljplanehandlingar och information om hur du lämnar synpunkter på förslaget

Senast uppdaterad