Distansundervisning införs på kommunens högstadieskolor

Under perioden 25 januari till 5 februari kommer kommunens högstadieskolor att undervisa eleverna delvis på distans och delvis på plats i skolan. På så vis kommer möjligheterna att hålla avstånd öka i högstadieskolornas miljöer.

Från och med på måndag 25 januari kommer högstadieskolorna i Lindesbergs kommun införa delvis distansundervisning under två veckors tid. Distansundervisningen kommer att fördelas så att årskurs 7 och 8 är hemma två dagar i veckan medan årskurs 9 får en dags undervisning hemifrån varje vecka.

- Distansundervisningen ska vara så lik den vanliga undervisningen som det är möjligt, säger Barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S).

Då alla elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skollunch kommer eleverna att erbjudas att ta med matlådor hem.

Ökad möjlighet till att hålla avstånd

Skolorna i Lindesbergs kommun har under våren och hösten jobbat aktivt med att skapa förutsättningar för att bedriva kvalitativ undervisning och samtidigt följa gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten för den pågående pandemin.

En rad olika åtgärder för att öka avståndet och minska trängseln har införts. Gruppsammanslagningar, dedikerade hemklassrum och justerade scheman är några av de. Trots åtgärderna ser Barn- och utbildningsförvaltningen att det fortfarande finns problem med trängsel på skolorna.

- Kvaliteten på undervisningen och tryggheten för elever och personal är viktigast, därför tar vi det här beslutet, säger Barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S).

Alla vårdnadshavare får mer information om distansundervisningen direkt från barnets skola.

Senast uppdaterad